Za ile sprzedaliście naród?

Polska Liga Słowiańska otrzymała potwierdzone informacje o tym, że Łukaszenka odmówił przyjęcia osobistego wsparcia finansowego proponowanego przez WHO celem wprowadzenia tak zwanej pandemii. Odmówił także przyjęcia osobistego wsparcia proponowanego przez Mike Pompeo który odwiedził Białoruś. Była to pierwsza wizyta szefa amerykańskiej dyplomacji w niepodległej Białorusi jak podaje amerykański dwumiesięcznik „Foreign Policy”.

Czytaj dalej Za ile sprzedaliście naród?

Stanowisko Polskiej Ligi Słowiańskiej wobec rządu PiS.

Szanowni Rodacy!

My rodzimowiercy tych ziem od tysiącleci – pragniemy przedstawić nasze stanowisko wobec obecnej sytuacji w naszej ojczyźnie.

Udzieliliśmy poparcia organizacji pod nazwą Prawo i Sprawiedliwość, która zapowiadała działania dla dobra narodu polskiego a okazała się organizacją na usługach innej nacji.

Nacji która próbowała zniszczyć naszą słowiańską ojczyznę od wschodu, która próbowała zniszczyć nas od zachodu … wykorzystując naród germański, mordując miliony istnień ludzkich a obecnie próbuje zniszczyć nas od wewnątrz.

Doprowadzić do tego by brat zabijał brata. Podzielić społeczeństwo na lepszych i gorszy sort. Na takie działania przyzwolenia nie ma. Jesteśmy jednym narodem, narodem słowiańskim i tak pozostanie przez następne tysiąclecia.

Czytaj dalej Stanowisko Polskiej Ligi Słowiańskiej wobec rządu PiS.

Przystąpienie do Ligii.

Wielu zadaje pytania, jak można zapisać się do Polskiej Ligi Słowiańskiej? Ilu jest członków?

Informujemy, że do Polskiej Ligi Słowiańskiej zapisać się nie można.

Procedura przystąpienia do Ligi jest procesem dość długim. Po pierwsze należy udowodnić przynajmniej cztery pokolenia swoich przodków o narodowości polskiej. Przedstawić Test Genealogiczny DNA GP w wyznaczonym przez Ligę laboratorium. Zdać egzaminy oraz testy przed Radą.
Proces przystąpienia do Ligii może trwać trwać od około 2 do 4 lat.

Polska Liga Słowiańska liczy ponad 4 i pół tysiąca stałych członków skupiających w różnych partiach oraz organizacjach. 440 członków ma status Swarogów.

24 osoby otrzymało najwyższy status – Wales.
Osobę do zewnętrznych kontaktów Rada Naczelna wytypowała Przewodniczącego Rady Programowej.

Liga Słowiańska posiada ponad 50 tysięczną dobrze wyszkoloną i uzbrojoną armię przy Legii Cudzoziemskiej.

Polską Ligę Słowiańską nie należy kojarzyć z żadnym ruchem tak zwanym słowiańskim np. Tejkowskiego czy Rynkowskiego. Ponieważ te organizacje nie są słowiańskie. Obie od prawie 40 lat są finansowane i kierowane przez inną nację.